Ideą projektu „Muzyczne inspiracje - z tradycją w przyszłość” było wykorzystanie bogatej tradycji muzycznej Pogórzan i Łemków w celu przekazania jej współczesnym pokoleniom w sposób atrakcyjny i nowoczesny. To nowe odkrycie lokalnych pieśni, kolęd i pastorałek...